کلیات قوانین و مقررات مربوط به خانواده شاهد و ایثارگران
عنوان

 کلیات قوانین و مقررات مربوط به خانواده شاهد و ایثارگران 
تعاریف :

 شهید : کسی است  که جان خود را در راه انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن و یا دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و یا می نماید .(قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی)

خانواده های شاهد : عبارتند از : 1- بستگان درجه اول شهید شامل پدر ، مادر ، همسر و فرزند 2- بستگان درجه دوم شهید شامل خواهر و برادر

تبصره : بستگان درجه اول اسراء و مفقودالاثرها خانواده شاهد محسوب می شوند .

(از آئین نامه تعیین مصادیق عملی شهید و خانواده های شاهد مصوب 27/1/1382 هیأت وزیران)

جانباز : عنوان ایثارگرانی است که در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی و خارجی یا هرگونه حوادث مستقیم ناشی از آنها در طول جنگ تحمیلی به اختلالات و نقصانهای عارضی جسمی و روانی دچار شده یا بشود و در نتیجه د رروند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیتهایی مواجه می باشند .

(از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی)

جانباز از کارافتاده کلی : کسانی که به تشخیص مراجع صالحه (بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و یا مراجع ذیصلاح نیروهای مسلح) از کارافتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند .

(از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی)

آزاده : اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می گردد که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر گردیده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده باشند .

{ از قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب 13/9/1368 مجلس شورای اسلامی }

 

آئین نامه تعیین مصادیق عملی شهید و خانواده های شاهد مصوب 27/1/1382 هیأت وزیران

ماده 1- در این آئین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند :

1-    بنیاد شهید : بنیاد شهید انقلاب اسلامی

2-  شهید : کسی است که جان خود را در راه اهداف والای اسلام و انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار می نماید .

3-  در حکم شهید : افراد موضوع ماده (3) این آئین نامه هستند که از نظر برخورداری از خدمات مربوط در اولویت دوم قرار می گیرند .

4-  مأموریت : کلیه وظایفی است که تحت همین عنوان از طرف مسوولان مربوط به صورت کتبی به کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات اعم از انفرادی و دسته جمعی واگذار می شود .

ماده 2- افرادی که مشمول هر یک از بندهای زیر شده یا می شوند شهید تلقی می شوند :

1-  رزمندگانی که در زمان جنگ در مناطق عملیاتی توسط دشمن کشته می شوند .

2-    رزمندگانی که درخط مقدم نبرد با دشمنان خارجی فوت می کنند .

3-    افرادی که به دست دشمنان نظام کشته یا ترور می شوند .

4-  کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در حال شرکت درمأموریت مبارزه با اشرار ، قاچاقچیان ، سارقان مسلح و اعضای گروههای ضدانقلاب توسط آنها کشته می شوند .

5-  کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در هرگونه مأموریت شناسایی رزمی یا ویژه و عملیات جنگی یا براثر کمین توسط دشمن یا ضد انقلاب کشته می شوند .

تبصره – تشخیص مأموریتهای موضوع این بند برای عملیاتهای اطلاعاتی و امنیتی کشور با وزارت اطلاعات و برای مأموریتهای اطلاعاتی ، عملیاتی و امنیتی خاص نیروهای مسلح برعهده ستاد کل نیروهای مسلح است .

6-  کارکنان وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح که به سبب عضویت در آنها توسط دشمنان نظام کشته می شوند اعم از آن که در ایام خدمت یا غیر خردمت باشند .

7-  کارکنان نیروهای مسلح که حین انجام وظیفه ، در حملات زمینی ، هوایی یا دریایی دشمن کشته می شوند .

8-  افرادی که در حین مأموریت در زمان جنگ درش حملات زمینی ، هوایی یا دریایی دشمن کشته می شوند .

9-  محافظان شخصیتها و اماکن و اعضای گارد امنیت پرواز که در حال مأموریت توسط ضد انقلاب کشته می شوند .

10-  کارکنان نیروی مقاومت بسیج و نیروهای انتظامی که براساس قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371 هنگام برخورد با جرایمی مشهود در حین انجام وظیفه کشته می شوند .

11-  افرادی که به تشخیص دادگاه صلاحیتدار در حال انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر توسط مرتکبان جرایم مشهود کشته می شوند .

12-  کارکنان وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح که در حین اسارت دشمن یا گروگان ضد انقلاب ، مخالفان نظام ، اشرار ، سارقان مسلح ، قاچاقچیان یا سایر تبهکاران تحت تعقیب کشته می شوند .

13-  افرادی که به سبب مأموریت در حال خنثی سازی مواد منفجره ، شیمیایی و سایر سلاح های جنگی و پاکسازی میدان مین کشته می شوند .

14-  مجروحان و جانبازانی که براساس نظریه کمیسیون پزشکی ذیربط فوت آنها به سبب جراحات و صدمات ناشی از مجروحیت تشخیص داده شود .

15-  کلیه افرادی که مقام معظم رهبری آنها را در فرمان خاص مصداق شهید تلقی نمایند .

ماده 3- مصادیق عملی در حکم شهید عبارتند از :

1-  رزمندگانی که در زمان جنگ داخل مناطق عملیاتی براثر سوانح طبیعی یا غیرطبیعی بدون سهل انگاری و تقصیر یا عدول از مقررات فوت می کنند .

2-  کارکنان نیروهای مسلح که در حال رفت و برگشت از منطقه عملیاتی در زمان جنگ در حال مأموریت کشته می شوند .

3-  کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در حین آموزشهای رزمی و اطلاعاتی و رزمایشهایی که طبق برنامه های مصوب فرمانده کل قوا اجرا می شود ، کشته می شوند .

4-  کارکنان نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در حال مأموریت آزمایش یا تولید سلاح، مهمات و وسایل جنگی کشته می شوند .

5-  کارکنان وزرات اطلاعات و نیروهای مسلح که به سبب مأموریت در اسارت دشمن یا گروگان ضدانقلاب ، مخالفان نظام ، اشرار ، سارقان مسلح و قاچاقچیان فوت می کنند مگر اینکه عدم پایبندی آنها به آرمانهای انقلاب اسلامی در زمان اسارت ثابت شود .

6-  کارکنان وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح که در حال تعقیب و مراقبت دشمنان اسلام و نظام جمهوری اسلامی کشته می شوند .

7-  افرادی که در حملات هوایی یا موشکی یا بمب گذاری دشمن کشته می شوند .

8-  مهاجران جنگی و کسانی که در مناطق جنگی به علت برخورد با مواد منفجره از قبیل نارنجک ، مین ، گلوله توپ و نظایر آن کشته می شوند .

9-  افرادی که در حین درگیری بینابین نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با دشمنان ، ضدانقلاب و اشرار کشته می شوند .

10-آزادگانی که فوت آنها براساس نظریه کمیسیون پزشکی ذیربط ناشی از صدمات مستقیم دوران اسارت تشخیص داده شود .

11-جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر که فوت می نمایند یا کشته می شوند .

12-افرادی که در دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران یا اموال عمومی یا منابع طبیعی در مقابله با دشمنان نظام ، اشرار یا متجاوزان کشته می شوند .

13-افرادی که به سبب مأموریت های محوله در پاسداری و حفاظت از مراکزی که نیروهای مسلح براساس مقررات یا مصوبات خاص شورای عالی امنیت ملی ، شورای امنیت کشور یا شورای تأمین استان موظف به حراست از آن مراکز هستند ، مورد هجوم دشمن یا اشرار واقع و در اثر مقاومت و درگیری با آنها کشته می شوند .

14-مشمولان بندهای این ماده که به تشخیص کمیسیون پزشکی ذیربط براثر جراحات و صدمات حاصل از موارد مندرج در این ماده فوت می کنند .

تبصره – احراز شهادت افراد مشمول بندهای (3) و (8) این ماده منوط به عدم تقصیر و سهل انگاری و نیز رعایت اصول ایمنی است .

ماده 4- مناطق عملیاتی درزمان جنگ توسط ستاد کل نیروهای مسلح و در سایر مواقع توسط شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود .

ماده 5- غیرنظامیانی که برای انجام مأموریتهای مندرج در مواد (2) و (3) این آئین نامه به نیروهای مسلح یا وزارت اطلاعات مأمور می شوند از نظر شمول این آئین نامه حسب مورد در حکم کارکنان دستگاههای یاد شده خواهند بود .

ماده 6- مرجع تأیید ، پذیرش و تطبیق مصادیق شهید یا مفاد این آئین نام پس از اعلام کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر در قوانین مربوط به نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات ، بنیاد شهید است .

تبصره 1- اعلام اولیه شهادت مجروحان و جانبازان متوفی برعهده کمیسیونی متشکل از پزشکان متخصص و معتمد از بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید و سازمان مربوط است .

تبصره 2- اعلام اولیه شهادت آزادگان متوفی موضوع بند (10) ماده (3) این آئین نامه به عهده کمیسیونی متشکل از پزشکانی متخصص و معتمد از ستاد رسیدگی به امور آزادگان ، بنیاد شهید و دستگاه مربوط است .

ماده 7- در صورت بروز اختلاف بین بنیاد شهید ، نیروهای مسلح ، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه ها در تطابق مصادیق شهید با مفاهیم آن ، موضوع در کمیسیونی بامسوولیت رئیس ستادکل نیروهای مسلح یا نماینده او با عضویت نمایندگان بنیاد شهید ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا دستگاه ذیربط حسب مورد بررسی می شود و تصمیم کمیسیون یاد شده برای دستگاه ها لازم الاجرا است .

ماده 8- مصادیق عملی خانواده های شاهد عبارتند از :

1-    بستگان درجه اول شهید شامل پدر ، مادر ، همسر و فرزند .

2-    بستگان درجه دوم شهید شامل خواهر و برادر.

تصره – بستگان درجه اول اسراء و مفقودالاثرها خانواده شاهد محسوب می شوند .

ماده 9- ارائه خدمات به بازماندگان شهید و در حکم شهید کماکان برعهده بنیاد شهید است .

تبصره – بستگان درجه دوم شاهد صرفاً مشمول دریافت خدمات مندرج در قوانین و مقررات ذیربط هستند .

    چنانچه فردی از مشمولان این آیین نامه براساس رأی قطعی مراجع قضایی دارای فساد اخلاقی یا سابقه ارتکاب جرم برضد امنیت ملی باشد ، به تشخیص بنیاد شهید از مشمول خدمات بنیاد شهید یا دستگاههای ذیربط خارج می شود . در صورت بروز اختلافات موضوع در کمیسیون موضوع ماده (7) این آئین نامه بررسی می شود و تصمیم کمیسیون بنیاد شهید برای آنها لازم الاجرا است . اجرای این ماده مانع از اجرای مقررات مربوط به مستمری بگیرانی که از عداد خانواده شاهد خارج می شوند ، نمی باشد .

 

مصوبه شورای عالی اداری راجع به تغییر نام بنیاد شهید ، جانبازان و آزادگان به بنیاد شهید وامور ایثارگران

 

شورای عالی اداری در یکصد و هشتمین جلسه مورخ 12/9/1382 و یکصد و سیزدهمین جلسه مورخ 17/2/1383 بنا به پیشنهاد مشترک نهادهای متولی امورایثارگران و موافقت مقام معظم رهبری «مدظله العالی» طی فرمان شماره 4303 ر مورخ 8/114/1381 تصویب نمود :

1-  کلیه مأموریتها و وظایف مربوط به اداره امور خانواده محترم شهدا ، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز در بنیاد شهید انقلاب اسلامی تجمیع و نام این بنیاد به بنیاد شهید وامور ایثارگران تغییر می یابد . این بنیاد براساس اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی اداره می شود .

تبصره – بنیاد شهید وامور ایثارگران با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، پیشنهاد اصلاح موادی از اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی را در چارچوب مأموریت ها و وظایف مذکور در این مصوبه حداکثر طی مدت یک سال تنظیم و برای تصویب به مراجع ذیربط تقدیم نماید .

2-  کلیه قوانین ، مقررات و ضوابط جاری نهادهای تجمیع شده برای ارائه خدمات به خانواده محترم شهدا ، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز و خانواده محترم ایشان حسب مورد لازم الاجرا است ، به نحوی که هیچ گونه قصانی در کمیت و کیفیت خدماتی که تا قبل از ادغام نهادهای مذکور ارائه می گردید ، ایجاد نشود .

3-  تشکیلات حوزه مرکزی و شرح وظایف اساسی بنیاد شهید وامور ایثارگران ، متناسب با این ادغام حداکثر طی مدت یکسال توسط رئیس بنیاد مذکور ، تنظیم و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت امنای این نهاد ، به اجرا در می آید .

4-  تشکیلات فصلی این نهاد و چگونگی ادغام واحدهای استانی و شهرستانی ، طی مدت حداکثر یکسال پس از تصویب تشکیلات حوزه مرکزی ، تهیه و با تصویب مراجع ذیربط به مرحله اجرا در می آید .

5-  تا زمان تصویب و ابلاغ تشکیلات و شرح وظایف مذکور در بند 3 ، سازمان امور جانبازان انقلاب اسلامی ، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی با حفظ استقلال ، هر یک با کلیه مأموریت ها ، وظایف ، اختیارات ، اعتبارات ، دارایی ها و نیروی انسانی ، زیرنظر رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران اداره خواهد شد .

6-  کلیه مأموریت ها ، وظایف ، اختیارات ، دارایی ها ، اعتبارات (عمومی و اختصاصی) و نیروی انسانی نهادهای ادغام شده ، به بنیاد شهید وامور ایثارگران منتقل می گردد .

7-  حقوق و مزایای کارکنان سازمان امور جانبازان و ستاد رسیدگی به امور آزادگان تا زمان تجمیع ، براساس ضوابط و مقررات مورد عمل پرداخت می گردد و پس از تاریخ یاد شده با استفاده از کلیه اختیارات و مقررات استخدامی بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، کارکنان نهادهای تجمیع شده از نظر گروه و سنوات ، تطبیق وضعیت یافته و در صورت هرگونه کاهش دریافتی ، تفاوت تطبیق به آنها پرداخت خواهد شد .

8-  منابع مالی بنیاد شهید وامور ایثارگران از محل بودجه عمومی دولت ، درآمدهای اختصاصی بنیاد مذکور و کمک های بنیاد مستضعفان تأمین می گردد .

از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/83 مجلس شورای اسلامی

ماده 12- ارکان چهارگانه نظام جامع تأمین اجتماعی به ترتیب ذیل خواهد بود :

1-    شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی .

2-    وزارت رفاه و تأمین اجتماعی .

3-  نهادها، سازمانها ، موسسات و صندوقهای اصلی هر یک از قلمروهای «بیمه اجتماعی» ، «بیمه های خدمات درمانی» ، «امورحمایتی» و «امور امدادی» که وظیفه مدیریت و ساماندهی منابع این نظام اعم از منابع عمومی و یارانه ای تخصیصی از سوی وزارتخانه ها ونیز منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی خود را داشته و یا تصدی وظایف اجرایی در قلمروهای مختلف بیمه های اجتماعی ، بیمه های خدمات درمانی ، امورحمایتی و امورامدادی را به نمایندگی از سوی دولت برعهده دارند .

4-  موسسات کارگزاری : شامل شرکتهای بیمه تجاری ، شهرداریها ، دهداریها و سایر ظرفیتهای ساختاری در قالب بانک ، صندوق ، شرکت و بنگاههای خدماتی و نهادهای خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم نامه های منعقده فعالیت خواهند داشت .

تبصره 1- نهادها ، سازمانها ، موسسات و صندوقهای اصلی فعال در قلمروهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی این نظام مکلفند اموراجرایی و تصدی گری خود در زمینه تولید و ارائه خدمات و تعهدات قانونی مربوط را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشنهاد وزارت وتصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تعیین خواهد شد به موسسات کارگزاری محول نمایند .

تبصره 2- با توجه به ماهیت اموربیمه ای کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییر نام خواهند یافت .

تبصره 3- کلیه دستگاه هایی که خانواده معظم شهدا ، اسرا ، مفقودین ، جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را تحت پوشش قرار داده اند براساس نامه مورخ 18/11/1381 مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری در یک نهاد ادغام می گردد و در صورت تأیید مقام رهبری ، کلیه اموال و دارایی ها ، مالکیت ها و امکلانات بنیاد شهید ، ستاد رسیدگی به امورآزادگان و پنجاه درصد (50%) اموال ، دارایی ها ، مالکیت ها و امکانات بنیاد مستضعفان و جانبازان به این نهاد انتقال می یابد و منابع ناشی از دارایی ها و مالکیت های فوق صرفاً جهت رسیدگی به امورشهداء و ایثارگران در چارچوب نظام تأمین اجتماعی هزینه خواهد شد .

 

تصویب نامه در خصوص تعیین رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی ، رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران به عنوان عضو کمیسیون اموراجتماعی

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/2/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

1-  رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی ، موضوع بند «3» ماده (6) آئین نامه داخلی هیأت دولت ، موضوع تصویب نامه شماره 111438/ت882 مورخ 3/10/1368 تعیین می شود .

2-  رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران به عنوان عضو کمیسیون اموراجتماعی ، موضوع بند «2» ماده (6) آئین نامه داخلی هیأت دولت ، موضوع تصویب نامه یاد شده تعیین می شود.

 

تصویب نامه راجع به الحاق رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران استان به ترکیب اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/3/1383 بنا به پیشنهاد شماره 2186-1/1 مورخ 2/3/1383 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد تبصره (1) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379- تصویب نمود :

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران استان به ترکیب اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی ، موضوع تصویب نامه شماره 16918/ت/36517هـ مورخ 16/4/1382 اضافه می شود .

تصویب نامه راجع به انتخاب وزیر رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان عضو کمیسیونهای اقتصاد و اموراجتماعی و رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی هیئت وزیران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/4/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

1-  وزیر رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان عضو کمیسیونهای اقتصاد و اموراجتماعی هیئت وزیران تعیین می شود .

2-  رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی هیئت وزیران تعیین می شود .

تصویب نامه در مورد انتخاب رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران به عنوان عضو شورای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پیشنهاد شماره 160/820/230 مورخ 10/4/1383 بنیاد شهید وامور ایثارگران و به استناد بند (د) ماده (159) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- تصویب نمود :

رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران به ترکیب شورای موضوع ماده (3) آئین نامه طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات فرهنگی و هنری به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران موضوع تصویب نامه شماره 9495/ت24465/ه مورخ 5/3/1381 اضافه می شود .

اصلاح ماده (2) آئین نامه تشکیل شورای مشاوران وزرا و مسؤولان هماهنگی در امورایثارگران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 40/820/330 مورخ 10/3/1383 بنیاد شهید وامورایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

ماده (2) آئین نامه تشکیل شورای مشاوران وزرا و مسؤولان هماهنگی در امورایثارگران ، موضوع تصویب نامه شماره 28614/ت 28844/ه مورخ 13/12/1382 به شرح زیر اصلاح می گردد :

«ماده 2- اعضای شورا عبارتند از :

1-    معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید وامورایثارگران (رئیس شورا) .

2-    مشاوران رئیس جمهور در امورایثارگران .

3-  ماشوران امور ایثارگران وزرا و رؤسای سازمانهای که به صورت دائم در هیئت وزیران شرکت می نمایند .

4-    نماینده تام الاختیار ستاد کل نیروهای مسلح .

تبصره 1- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا براساس آئین نامه ای است که به تصویب اعضای شورا می رسد .

تبصره 2- شورا می تواند حسب مورد از صاحب نظران و کارشناسان ذیربط دعوت و از نظرات مشورتی آنها استفاده نماید .

تبصره 3- دبیرخانه شورا در بنیاد شهید وامورایثارگران مستقر خواهد بود .»

از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/83 مجلس شورای اسلامی :

ماده 99- دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون ، نسبت به تدوین و اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران (خانواده معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان و خانواده آنان) ، با رویکرد توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال ، مسکن ارزان قیمت ، ارتقای سطح اجتماعی ، درمانی ، معیشتی و بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی ، حفظ و تثبیت موقیعت شغلی آنان اقدام نموده و ساز و کار نظارت بر حسن اجرای سند را پیش بینی نماید . منابع مالی سند از محل بودجه عمومی دولت و منابع داخلی نهادها تأمین خواهد شد . در تمامی برنامه های اشتغالزایی اعم از جذب و استخدام و اعطای امتیازات و تسهیلات ، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایتهای لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید .

عضویت بنیاد شهید وامورایثارگران در شورای عالی جوانان

(مصوب جلسه 546 مورخ 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی )

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 546 مورخ 31/6/1383 به پیشنهاد بنیاد شهید وامورایثارگران (نام شماره 135/820/330 مورخ 6/4/1385) عضویت این بنیاد را در شورای عالی جوانان تصویب کرد .

تصویب نامه در خصوص الحاق بندهای (26) و (27) به ماده (3) آئین نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 61710/1 مورخ 4/7/1383 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

متن زیر به عنوان بندهای (26) و 027) به ماده (3) آئین نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور ، موضوع تصویب نامه شماره 24461/ت 23301 ه – مورخ 10/9/1380 اضافه می شود :

26- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی .

27- بنیاد شهید وامورایثارگران .

تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص خرید ساختمان اداری مورد نیاز بنیاد شهید وامورایثارگران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/8/1383 بنا به پیشنهاد شماره 41817 مورخ 29/7/1383 معاونت حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- و جزء (1) بند الف تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل کشور تصویب نمود :

1-  فرهنگستان هنر مجاز است ملک خود را (با پلاک ثبتی 131 ، 173،205،270و 271 فرعی از 3330،3332،3333 و 3335 اصلی تهران) با رعایت آئین نامه مربوط به فروش رسانده و صد درصد آن را برای خرید ساختمان بنیاد شهید و امورایثارگران ( با پلاک ثبتی 2 فرعی از 3586 اصلی تهران) و تجهیز و تکمیل آن و سایر هزینه های مربوط مصرف نماید.

2-  بنیاد شهید وامورایثارگران از محل ثمن حاصل از فروش ساختمان خود به فرهنگستان هنر ، با رعایت مقررات مالی و معاملاتی خود نسبت به خرید ساختمان سازمان بنادر و کشتیرانی (با پلاک ثبتی 107/3546) اقدام نماید و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار مورد نیاز را برای ما به التفاوت احتمالی ارزش ارزش دو ساختمان و بازسازی و تجهیز آن از محل ردیف 503002 یا دیگر ردیفهای مربوط تآمین و پیشنهاد لازم را به هیئت وزیران ارائه نماید .

3-  سازمان بنادر و کشتیرانی می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل ثمن حاصل از فروش ساختمان خود به بنیاد شهید وامورایثارگران ، ساختمان مناسب خریداری نماید تا با توجه به نظر وزیر راه و ترابری مورد استفاده قرار گیرد .

4-  تا زمان فروش املاک موضوع بندهای (1) و (2) این تصویب نامه ، حق استفاده از ساختمان سازمان بنادر و کشتیرانی با پلاک ثبتی (107/3546) به بنیاد شهید وامورایثارگران واگذار می شود مشروط برآنکه بنیاد مزبور نیز حق استفاده از ملک خود را پلاک ثبتی (2 فرعی از 3586 اصلی) را با رعایت مقررات مربوط به فرهنگستان هنر واگذار نماید .

تصویب نامه در خصوص الحاق بخش هیجدهم با عنوان کارگروه ساماندهی گلزار شهدا در استانها مشتمل بر مواد (67) و (68) به آئین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 22231 مورخ 22/5/1383 معاونت حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 ، تصویب نمود : بخش هجدهم با عنوان کار گروه ساماندهی گلزار شهدا در استانها مشتمل بر مواد (67) و (68) به آئین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی ، موضوع تصویب نامه شماره 16918/ت 26517/ه مورخ 16/4/1382 الحاق می شود :

«بخش هجدهم- کار گروه ساماندهی گلزار شهدا در استانها

ماده 67- اعضا کارگروه ساماندهی گلزار شهدا استانها به شرح ذیل تعیین می شوند :

1-    استاندار و در غیاب وی معاون عمرانی استاندار (رئیس) .

2-    رئیس بنیاد شهید وامورایثارگران استان .

3-    رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان .

4-    معاون سیاسی و امنیتی استاندار .

5-    مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان .

6-    مدیرکل راه و ترابری استان .

7-    فرمانده ناحیه انتظامی استان .

8-    مدیرعامل شرکت مخابرات استان .

9-    مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان.

10-    مدیرکل حفاظت محیط زیست استان .

11-    رئیس شورای اسلامی شهر مرکز استان .

12-    مدیرعامل شرکت گاز استان .

13-    مدیرعالم شرکت برق استان .

14-    رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان .

15-    رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان .

16-    رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان .

17-    رئیس سازمان اوقاف و امورخیریه استان .

ماده 68- وظایف کارگروه ساماندهی گلزار و یادمان شهدا در استانها به شرح ذیل می باشد :

1-  طراحی و اجرای طرحهای ساماندهی گلزار شهدا ، مراکز فرهنگی گلزار شهدا و تأمین و تخصیص اعتبارات مربوط .

2-  تأمین و ارائه خدمات و تسهیلات مورد نیاز گلزار و مراکز فرهنگی شهدا، از قبیل آب ، برق ، گاز ، راه ، تلفن ، پست ، ایاب و ذهاب ، تابلوهای راهنما ، تهیه شناسنامه ، ثبت بر روی نقشه های جغرافیایی .

3-  برنامه ریزی و اقدام برای حفظ و نگهداری گلزار ، مراکز فرهنگی گلزار شهدا ف و مرمت و تعمیر آنها .

4-     برنامه ریزی و اقدام برای حفاظت فیزیکی از گلزار و یادمان شهدا

5-  طراحی و اجرای بناهای یادبود و یادمان شهدا در مشاهد شهدا ، مناطق عملیاتی ، میادین ، مدارس ، مساجد و سایر اماکن فرهنگی وعمومی

6-  برنامه ریزی و اقدام درخصوص تبدیل گلزار شهدا به مکان فرهنگی ، مذهبی ، تاریخی ، حماسی و تفریحی برای برگزاری مراسم مذهبی ، ملی و حماسی .

تبصره – کلیه طرحهای مربوط به ساماندهی گلزار و یادمان شهدا باید پس از تأیید کمیته فنی و تخصصی بنیاد شهید وامورایثارگران اجرا گردد .»

تصویب نامه هیئت وزیران راجع به اصلاح آئین نامه اجرایی قانون احتساب سوابق مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/11/1383 بنا به پیشنهاد شماره 2/1/5480 مورخ 27/1/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (5) قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی درنهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی مصوب – 1364 – تصویب نمود :

آئین نامه اجرایی قانون احتساب سوابق مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی موضوع تصویب نامه شماره 56920 مورخ 8/6/1365 هیأت وزیران به شرح زیر اصلاح می شود :

1-    عنوان تبصره ماده (6) به تبصره (1) اصلاح می شود .

2-  متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (6) تصویب نامه یاد شده اضافه می شود .

تبصره 2- ادامه مأموریت افراد یاد شده که دارای مدرک لیسانس و بالاتر باشند حسب درخواست دستگاه مأمور گیرنده و موافقت دستگاه مأمور کننده با تصویب وزیر ذیربط بدون رعایت سقف مندرج دراین ماده بلامانع است .

تصویب نامه در مورد برنامه جامع ملی ساماندهی امور جوانان

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/12/1383 بنا به پیشنهاد شماره 7331/ س مورخ 10/5/1383 سازمان ملی جوانان و به استناد ماده (112) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – تصویب نمود :

نظر به اهمیت و جایگاه جوانان در توسعه ، پیشرفت و تعالی کشور و ضرورت ساماندهی امور آنان موارد زیر به عنوان راهبردها و راهکارها و چگونگی تحقق اجرای سیاست یکپارچه و هماهنگ برنامه ساماندهی امور  جوانان (سند پیوست) تعیین می شو د:

1-    انجام مطالعات ملی در حوزه سیاستها و ساختارهای مرتبط با جوانان .

2-  شناسایی نیازهای دختران و پسران جوان با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی از طریق :

الف – جمع آوری مستمر اطلاعات .

ب – تدوین و تعیین شاخصها با ملاحظات جنسیتی .

ج – انجام مطالعات و تحقیقات مستمر و ادواری به منظور به روز کردن اطلاعات درباره نیازهای جوانان و اولویت گذاری آنها.

3- اصلاح نگرشها و باورها نسبت به نیازهای دختران و پسران جوان از طریق اجرای برنامه های آموزشی ، اطلاع رسانی و آگاهی سازی در سطوح مختلف اجتماعی بویژه مدیران رده بالای مرتبط با امورجوانان .

4- بررسی و مطالعه ساختار و مأموریت دستگاههای دولتی مرتبط با امور جوانان به منظور :

الف – بهینه سازی وظایف آنان در قبال جوانان .

ب – افزایش مشارکت آنان برای بهبود وضعیت جوانان .

ج – اصلاح شرح وظایف دستگاههای مسوول با هدف حذف موازی کاری در حوزه جوانان و تقسیم کار ملی .

تبصره – سازمان ملی جوانان موظف است ظرف سه ماه با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاههای اجرایی مرتبط با امور جوانان ، پیشنهادهای لازم را در خصوص تقسیم کار ملی برای ساماندهی امورجوانان تهیه و به شورای عالی اداری ارسال نماید .

5-  ایجاد زمینه به منظور مشارکت حداکثری سازمانهای غبردولتی در ساماندهی امور جوانان از طریق :

الف – شناسایی موانع فعالیت و مشارکت سازمانهای غیردولتی درامورجوانان وتلاش برای رفع آنها .

ب – کمک به تسهیل فرایند تأسیس سازمانهای غیردولتی مرتبط با امورجوانان .

6- برنامه ریزی به منظور عامل سازنده و فعال بین سازمانهای دولتی و غیردولتی از طریق :

الف – شناسایی موانع همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی مرتبط با امورجوانان و تلاش برای رفع آنها .

ب – شناسایی وظایف غیرحاکمیتی قابل واگذاری امور جوانان به سازمانهای غیردولتی و پیگیری تحقق آنها .

پ – زمینه سازی برای عضویت نمایندگان سازمانهای غیردولتی مرتبط با امورجوانان در مجامع و شوراهای سازمانهای دولتی .

7- اجرای کلیه بندهای فوق الذکر به عهده سازمان ملی جوانان خواهد بود .

8- پیش بینی تمهیدات لازم ساختاری ، اعتباری و برنامه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سالانه به منظور امکان اجرایی نمودن سیاستها و تصمیمات اتخاذ شده .

9- به منظور اجرای برنامه ساماندهی امورجوانان «ستاد ملی ساماندهی امور جوانان » زیرنظر رئیس سازمان ملی جوانان و با عضویت نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه ها و دستگاههای زیر تشکیل خواهد شد .

الف – سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ب- وزارت آموزش و پرورش

پ – وزارت کشور

ت – وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

ث – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ج – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .

چ – سازمان تربیت بدنی .

ح – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .

خ – سازمان تبلیغات اسلامی .

د – بنیاد شهید وامورایثارگران

ذ – مرکز امور مشارکت زنان

ر – جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

ز – نیروی مقاومت بسیج

ژ – یک نفر از مدیران سازمانهای غیردولتی جوانان به انتخاب مجمع ملی جوانان

س – پنج نفر از اساتید صاحب نظر دانشگاهها به پیشنهادرئیس سازمان ملی جوانان .

تبصره 1- جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر است .

تبصره 2- رئیس ستاد در موارد مقتضی می تواند از نمایندگان سایر وزارتخانه ها یا دستگاهای ذیربط جهت حضور در جلسات ستاد دعوت نماید .

نامگذاری روز سوم خرداد به نام روز ملی مقاومت ، ایثار و یپروزی (مصوبه جلسه 410 مورخ 23/1/84 شورای فرهنگ عمومی ) شورای عالی انقلاب فرهنگی

در چهارصد و دهمین جلسه مورخ 23/1/84 شورای فرهنگ عمومی به پیشنهاد بنیاد شهید وامورایثارگران روز سوم خرداد (فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس) به عنوان روز ملی مقاومت ، ایثار و پیروزی مورد تصویب قرار گرفت .

از قانون بودجه سال 1384 کل کشور

تبصره 18:

پ – اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت جهارم این قانون برای کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالت های دولت آمریکا در امورایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و بیانیه های الجزایر توسط امریکا و نیز طرح دعاوی جانبازان شیمیایی علیه شرکتهای سازنده و موثر در تولید سلاحهای شیمیایی ، اختتصاص می یابد . اعتبار مذکور با تصویب رئیس جمهور بین دستگاه های اجرایی ذیربط توزیع خواهد شد .

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند ار به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید .

فرمان حضرت امام خمینی قدس سره الشریف«در خصوص تأسیس بنیاد شهید وامورایثارگران»

مورخ 22 اسفند ماه 1358

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ مهدی کروبی ایده الله تعالی

ملت شریف ایران می دانند که نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی مرهون فداکاری قشرهای مختلف ملت است که در صف اول باید شهدای انقلاب رحمت الله علیهم و کسانی که در این راه معلول و آسیب دیده شده اند محسوب داشت . لهذا باید رسیدگی کامل به خاندان شهدا و آسیب دیدگان و معلولین در راه ، چه حال انقلاب و چه قبل و بعد آن بنحو احسن و با مراعات احترام آنان بشود . لهذا لازم است سازمانی به سرپرستی جنابعالی و هیئتی از معتمدین متدین و آگاه و آشنا بدینگونه امور برای این قصد مهم تأسیس شود که با اجرای طرحهای مفید آن ، ملت و دولت انقلابی دین خود را در مقابل این گروه فداکار در راه انقلاب اسلامی ادا نمایند . شورای انقلاب موظف است برای این شروع مهم بودجه کافی تصویب نماید و در اجرای آن سرعت عمل بخرج دهد و دولت و متصدیان امور موظف هستند موارد زیر را مورد تصویب و اجرا سریع قرار دهند .

1-  اولویت فرهنگی : یعنی در مدارس و دانشگاهها با تسهیلات مقتضی وارد شوند .

2-  اولویت اقتصادی : یعنی مسکن ، زمین ، وسائل زندگی و سایر مایحتاج زندگی برای آنان تهیه گردد .

3-  اولویت دراستخدام : یعنی خانواده شهدا و معلولین در استخدام دولت اولویت داشته و آنان که قدرت خدمت دارند به استخدام دولت درآیند .

4-  کارت مجانی برای سوار شدن آنان در اتوبوسهای دولتی داخل شهرها تهیه گردد .

5-  کارت نیمه بهاء برای استفاده از وسایل نقلیه بین شهری مثل قطار ، هواپیما و غیره .

6-    تشکیل دفترچه مخصوص برای قدرت خردی از تعاونیهای دولتی .

7-    بیمه درمانی و استفاده از کارت ، بویژه خرید دارو .

8-  قرار دادن حقوق رسمی برای معلولین که قدرت کار ندارند و خانواده شهدا بالنسبه به افراد آن خانواده .

9-    ایجاد برنامه هایی در رادیو بعنوان معلولین و خانواده شهدا.

10-  سازمان موظف است بدنون فوت وقت معلولین و آسیب دیدگانی که احتیاج به معالجه دارند ، تحت علاج قرار دهد و در صورتیکه با تصدیق طبیب لازم است برای معالجه بخارج کشور بروند اسباب مسافرت و مخارج معالجه آنان را فراهم نماید .

ضمناً متذکر می شود که اگر سازمان در موارد مرقومه به اشکالی برخورد نموده و یا از طرف بعضی متصدیان اهمالی شد ، اینجانب را مطلع نماید تا در رفع آن بطور مقتضی عمل نمایم .

«فرمان امام خمینی قدس سره الشریف مبنی بر ایجاد تشکیلات جدیدی برای اداره امور جانبازان مورخ 3/9/1367»

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر محترم ایدکم الله تعالی

از آنجا که چندی قبل جناب حجت الاسلام آقای شیخ مهدی کروبی طی نامه ای درخواست نمودند که برای رسیدگی هر چه بیشتر و بهتر به امورجانبازان و خانواده های شهدا ، اداره امور جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به نهاد یا تشکیلات دیگری سپرده شود ، اینجانب ضمن تقدیر و تشکر فراوان از ایشان و از کلیه مسوولین و دست اندرکاران بنیاد شهید انقلاب اسلامی و مرکز پزشکی بنیاد خصوصاً سرکار خانم کروبی که در شرایط جنگ کمال ایثار و فداکاری را نسبت به این عزیزان نموده اند جنابعالی را مسوول اداره کلیه امور جانبازان عزیز نمودم که با استفاده از همکاری و تجربیات بنیاد شهید انقلاب اسلامی و جانبازان و نیز اختصاص بهترین امکانات بنیادد مستضعفان به ایجاد تشکیلات جدیدی در این ام مقدس و بزرگ همت گمارید و امید است با درایت و تقوی و تعهدی که در شما سراغ دارم به تمام امور این حماسه سازان و شهیدان زنده انقلاب رسیدگی کامل گردد و بنیاد شهید انقلاب اسلامی نیز همچون گذشته با فراغت و امکانات بیشتر امور خانواده های معظم شهدا ، مفقودین و اسرا را دنبال نماید .

از آنجا که ممکن است این روزها افرادی بخواهند نسبت به دولت خدمتگذار شبهات و القائاتی دراذهان عامه بوجود آورند و زحمات بی شائبه و طاقت فرسای شما را خصوصاً درمسئله جنگ خدشه دار نمایند .

لازم است که این نکته را تذکر دهم که من همچون گذشته شما را فردی لایق و دلسوز برای انقلاب اسلامی میدانم و زحمات شما را در دوران جنگ و تجهیز سپاهیان اسلام فراموش نمی کنم و الان نیز شما را تأیید و حمایت می کنم .

از آنجا که سران کشور و هیأت مشورتی بازسازی کشور در چند روز آینده اصول و سیاست بازسازی را به دولت ابلاغ می نمایند جنابعالی و اعضای محترم هیأت دولت باید با قدرت و قاطعیت و با استقلال کامل بر امر بازسازی کشور و ترمیم خرابیها پرداخته و رسیدگی به محرومین را صدر برنامه های خود قرار دهید و مردم عزیز و شریف ایران نیز که همه چیز خود را در طبق اخلاص و بندگی خدا نهاده اند توجه دارند که تا رسیدن به استقلال واقعی راه طولانی پیش رو دارند و همه می داند که با توجه به حجم عظیم خرابیها نباید انتظار اصلاح و بازسازی سریع امور را داشت .

ما هنوز در آغاز راه هستیم و سالها وقت لازم است که با همت و تلاش همه دست اندرکاران و مردم عزیز ، میهن اسلامیمان بازسازی شود و مشکلات برطرف گردد .

چه بسا افراد مغرض و مخالف با انقلاب که از هیچ راهی نتوانسته اند به اسلام و انقلاب لطمه ای وارد نمایند امروز در قالب شعارها و بالا بردن سطح توقعات درمردم بخواهند به هدفهای شوم خود نائل شوند و با انگشت نهادن روی مشکلاتی که نتیجه تحمیل چندین ساله جنگ بوده است مردم را نسبت به مسؤولین بدبین کنند و این طور تبلیغ نمایند که بعد از قبول قطعنامه و نبودن جنگ چرا مشکلات حل نمی شود . باید به این افراد گفت مگر این کار به سادگی امکان پذیر است . مگر کشور ما از محاصره ها بیرون آمده است . مگر همه مراکز آسیب دیده برق و سوخت و کارخانجات را یک روزه میتوان راه اندازی نمود . که ما بگوییم دیروز جنگ بود و عذرها موجه ولی امروز که جنگ نیست ، چرا کمبود است . البته این سخنها از باب تذکر به مومنین است والا مردم وفادار و انقلابی کشورمان برای بدست آوردن استقلال واقعی و رسیدن به خودکفایی خیلی بیش از اینها آماده صبر و فداکاری هستند و من مطمئنم که ملت ایران یک لحظه استقلال و عزت خود را با هزار سال زندگی در ناز و نعمت ولی وابسته به اجانب و بیگانگان معوضه نمی کند . در خاتمه بار دیگر از زحمات دلسوزانه و مخلطانه دوست خوبم جناب حجت الاسلام آقای کروبی تشکر نمی نمایم و امیدوارم تمامی افرادی که در خدمت معلولین جنگ تحمیلی بوده اند با صمیمت با آقای نخست وزیر همکاری نمایند .

خداوند بزرگ به همه مسوولین و دولت خدمتگزار و مردم شریف ایران توفیق صبر و ایثار درراه اسلام را عنایت فرماید .

قانون انتزاع بنیاد شهید از سازمان بهزیستی کشور مصوب 10/10/1359

ماده واحده- از تاریخ تصویب این ماده واحده مصوبه مورخ 24/3/59 شورای انقلاب درمورد الحاق بنیاد شهید به سازمان بهزیستی نسخ و بنیاد شهید به عنوان یک نهاد انقلابی وابسته به نخست وزیر به وسیله سرپرستی که نخست وزیر تعیین می کند و مورد تدیید مقام رهبری قرار می گیرد اداره خواهد شد .

این بنیاد موظف است حداکثر تاسه ماه اساسنامه خود را تنظیم و با رعایت اصل 74 جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید .

قانون راجع به اصلاح ماده 15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 20/10/1362 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده – ماده 15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب دیماه 1347 به ترتیب زیر اصلاح می گردد :

ماده 15- کلیه معاملات و نقل وانتقالات و اسناد وام و قراردادهای تنظیمی و منعقده شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی که یکطرف آن وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا بانکها یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی یا اعضای شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی دریافت می کنند از تاریخ تصویب این قانون در دفاتر اسناد رسمی از پرداخت حق الثبت ، حق تمبر ، مالیات ، عوارض شهرداری و هرگونه هزینه و مالیات و عوارض باستثنای حق التحریر معاف خواهند بود .

تبصره – کلیه سناد و قراردادهای عالی منعقده شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی با وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی ، بانکها ونهادهای انقلاب اسلامی در حکم اسناد رسمی می باشد .

تصویب نامه هیأت وزیران در مورد قراردادن یازدهم محمر بنام روز اسرا و مفقودین

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/4/1364 کمیسیون حمایت از اسرا و مفقودین ایران در جنگ تحمیلی تصویب نمودند روز یازدهم محرم الحرام هر سال که مصادف با روز اسارت اهل بیت (ع) می باشد بعنوان روز اسرا و مفقودین ایرانی نامگذاری گردد .

قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/64 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده – حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد در اختیار ولی شرعی است و اگر از طریق بودجه دولت یا از بنیاد شهید پرداخت می شود در اختیار مادرانشان قرار می گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند .

تبصره 1- مقصود از محجور در این قانون مجنون یا سفیهی است که حجرش متصل به صغر باشد .

تبصره 2- ازدواج مادرانی که در ماده واحده ذکر شده است مانع از حق حضانت آنها نمی گردد .

تبصره 3- حدود هزینه متعارف توسط دادگاه معین و به مادر یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد .

تبصره 4- در مواردی که تعیین حدود هزینه متعارف یا عدم صلاحیت مادر به فرزندان شهدا در دادگاه مطرح باشد بنیاد شهید موظف است کارشناس خود را به دادگاه معرفی کند .

قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 19/12/1369 مجلس شورای اسلامی

ماده 1- سرزمین فلسطین به ملت فلسطین تعلق داشته و دارد و رژیم اشغالگر قدس و حکومت غاصب صهیونیستها که با ظلم و غضب و قتل عام و جنایت بر این سرزمین و بیت المقدس مسلط گردیده اند عاصب و ظالم و محکوم اند و بر همه سنتها و انسانهای حق طلب جهان خصوصاً مسلمانان و بالاخص مردم و حکومت جمهوری اسلامی ایران لازم است از مردم ستمدیده و آواره و مبارز فلسطین تا رسیدن به حقوق حقه خویش بهر نحو ممکن حمایت و دفاع نمایند .

هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی موظف است از طرق مختلف این حمایت از تعمیق و گسترش بخشد و در اسرع وقت کنفرانسی از نمایندگان کشورهای اسلامی و صاحب نظران در این راستا تشکیل دهد .

ماده 2- دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند صندوق کمکهای انسانی را جهت حمایت از مردم فلسطین تشکیل دهد و کمکهای مسلمانان و افراد آزادیخواه جهان را جمع آوری و درجهت حمایت و تقویت آوارگان فلسطینی و مردم مظلوم و مبارز سرزمین فلسطین انتفاضه صرف نماید .

ماده 3- بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی با اذن ولی امر مسلمین و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف اند از خانواده های شهدا ، جانبازان ، اسرا و مفقودین سرزمینهای اشغالی و سایر شهدایی که از بقیه نقاط جهان در راه آزادی فلسطین به شهادت می رسند در حد توان حمایت معنوی و مادی نمایند .

ماده 4- وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظفند هر ساله جهت تحصیل تعدادی از داوطلبان فلسطینی در دانشگاههای کشور سهمیه ای را منظور نمایند .

ماده 5- بمنظور اجرا و پیگیری و هماهنگی های لازم کمیته ای مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارت امورخارجه ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، بنیاد شهید ، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، وزارت اطلاعات ، بنیاد جانبازان ، هلال احمر و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس زیر نظر رئیس جمهوریا نماینده اشان تشکیل و هر شش ماه اقدامات انجام شده را به مجلس شورای اسلامی گزارش می نماید .

قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده- واحدهای سازمانی مشروحه زیر و موسسات وابسته به آنها ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می باشند :

1-  شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد .

2-     بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی .

3-     هلال احمر .

4-     کمیته امداد امام .

5-     بنیاد شهید انقلاب اسلامی .

6-     بنیاد مسکن انقلاب اسلامی .

7-     کمیته ملی المپیک ایران .

8-     بنیاد 15 خرداد .

9-     سازمان تبلیغات اسلامی .

10-سازمان تأمین اجتماعی .

تبصره 1- موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.

تبصره 2- اجرای قاون در مورد موسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بود .

آئین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1/6/1374 هیأت وزیران

ماده 1- مصرف اعتبارات جاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی –که از این پس بنیاد نامیده یم شود – منظور در بودجه کل کشور برای انجام هزینه ها – اعم از پرسنلی ، اداری ، سرمایه ای ، انتقالی و سایر هزینه های مربوط – در قالب اهداف و وظایف بنیاد و عملیات مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها و اعمال نظارت مالی برمصرف اعتبارات فوق تایع ضوابط مقررات در این آیین نامه است .

ماده 2- بنیاد شهید در رابطه با مصرف اعتبارات موضوع ماده (1) این آئین نامه موظف به مبادله موافقت نامه شرح فعالیت با سازمان برنامه و بودجه می باشد . رعایت موارد مندرج در موافقت نامه های مذکور که باید براساس قانون برناه و بودجه و با توجه به مقررات قانون بنیاد تنظیم و مبادله شده باشد برای بنیاد الزامی است .

ماده 3- اختیار و مسوولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رئیس بنیاد و مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب خواهد بود .

تبصره 1- اختیارات و مسؤولیتهای موضوع این ماده حسب مورد به طور مستقیم و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات بنیاد کلی یا جزئی قابل تفویض خواهد بود ، لکن در هیچ مورد فویض اختیار و مسؤولیت ، سلب اختیار و مسؤولیت از تفویض کننده نخواهد کرد .

تبصره 2-در اجرای این ماده تفویض اختیارات مسوولیتهای رئیس و ذیحساب بنیاد به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسؤولیتهای رئیس به ذیحساب یا کارکنان تحت نظر او مجاز نیست .

ماده 4- وجوه لازم از محل اعتبارات مشمول این آئین نامه با درخواست وجه از طرف ذیحساب توسط خزانه منحصراً به حساب یا حسابهای بانکی که توسط خزانه افتتاح شده یا می شود واریز می شود استفاده از حسابهای مزبور با امضا مشترک رئیس و ذیحساب بنیاد یا افراد مجاز از طرف آنها به معرفی خزانه حسب مورد مجاز است .

تبصره – سه اعتبارات مورد نیاز مرکز و ادارات کل تابع بناید در استانها از محل اعتبارات فوق با توجه به نیازمندیهای مربوط توسط رئیس بنیاد یا مقام مجاز از طرف وی تعیین و به واحدهای ذیربط ابلاغ می شود .

ماده 5- میزان پیش پرداخت همچنین میزان تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و نوع و میزان تضمینی که باید در قبال پیش پرداخت یا حسن انجام کار اخذ شود به تشخیص و مسؤولیت رئیس بنیاد شهید یا مقام مجاز از طرف ایشان می باشد .

تبصره – میزان پیش پرداخت در مورد هر معامله نباید از 40درصد مبلغ معادله تجاوز نماید .

ماده 6- معاملات بنیاد شهید از نظر نصاب و نحوه انجام به شرح زیر می باشد ک

الف – معاملاتی که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند با کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت مأمور خرید .

ب – معاملاتی که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر و از پنج میلیون ریال کمتر باشد با کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت مأمور خرید یا مسوول واحد تدارکاتی حسب مورد و تایید رئیس بنیاد یا فرد مجاز ازطرف او .

ج- معاملاتی که مبلغ آن از پنج میلیون ریال بیشتر و از پنجاه میلیون ریال کمتر باشد با تشخیص و مسؤولیت رئیس بنیاد یا مقام مجاز از طرف او .

د- معاملاتی که مبلغ آن بیش از پنجاه میلیون ریال باشد ، با انتشار آگهی مناقصه یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص رئیس بنیاد یا مقام مجاز از طرف او .

تبصره – مبنای نصاب در خرید برای معاملات بندهای (الف) ، (ب) و (ج) این ماده مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات موضوع بند (د) این ماده مبلغ برآورده است .

ماده 7-  در مواردی که انجام مناقصه به تشخیص هیأتی مرکب از معاون اموراداری و مالی ، ذیحساب و یک نفر به انتخاب رئیس بنیاد میسر یا به مصلحت نباشد می توان معامله را به طریق دیگر انجام داد در این صورت هیأت مزیور با رعایت صرفه و صلاح بنیاد نحوه انجام اینگونه معاملات را تعیین می نماید .

تبصره – ترک تشریفات مناقصه معاملاتی که نصاب آنها بیش از دویست میلیون ریال باشد پس از تایید هیأت به تصویب رئیس بنیاد نیز می رسد .

ماده 8- نحوه انجام معاملات و برگزاری تشریفات مناقصه و سایر مقررات مربوط به اجرای مواد (6) و (7) آئین نامه به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس بنیاد می رسد .

ماده 9- کلیه اسناد هزینه هایی که با رعایت مفاد این آئین نامه انجام شده باشد باید متکی به مدارک زیر بوده و با امضای مشترک ریئس و ذیحساب بنیاد یا افراد مجاز از طرف آنها قابل احتساب به عنوان هزینه های قطعی می باشند :

الف- در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورت مجلس خرید و رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.

ب- درمورد خریدهای خراجی اعلامیه بانک و صورت حساب فروشنده مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا، در مورد خریدهای خارجی که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند وجود اعلامیه بانک الزامی نیست .

ج- در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه یا گواهی بانک دایر بر واریز به حساب بانکی ذینفع .

د- درموارد خاص که با تشخیص رئیس بنیاد یا مقام مجاز از طرف وی اخذ امضا از گیرنده مقدور یا به مصلحت نباشد ، تأیید ذیحساب در مورد پرداخت وجه به ذینفع .

هـ - تشخیص در مورد کارهایی که به پیمانکار محول می شود قرارداد مربوط و تأیید به تحویل کالا یا انجام خدمات موضوع قرارداد توسط رئیس بنیاد یا افراد مجاز از طرف او .

و – در مورد پرداخت های خانواده های معظم شاهد ، گواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع یا امضای گیرنده وجه درمواردی که امکان پرداخت از طریق واریزبه حساب بانکی وجود ندارد .

ز- در مورد هزینه های مربوط به امور خانواده های شاهد خارج از کشور تأییدیه رئیس بنیاد در مورد انجام هزینه .

ماده 10- تنظیم قرارداد یا گرفتن فاکتور الزامی است مگر در موارد اضطراری که نیاز به تأمین کالا از قبل قابل پیش بینی نباشد و خرید به اندازه رفع اضطرار صورت گیرد و دولت و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و بانکها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در تولید و توزیع آن به نحوی مداخله یا مباشرت نداشته باشند .

ماده 11- نمونه اسناد همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب اعتباری موضوع این آئین نامه تابع دستورالعمل اجرایی ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور است .

ماده 12- چگونگی رسیدگی به حسابها و اسناد و هزینه های اعتبارات موضوع این آئین نامه تابع قانون دیوان محاسبات کشور و آئین نامه اجرایی آن و نیز دستورالعملهای صادره از طرف دیوان مذکور می باشد .

ماده 13- عاملان یا معاونان ذیحساب ادارات کل بنیاد در استانها حسب مورد موظفند براساس بخشنامه های صادره توسط دیوان محاسبات کشور در استانها صورت ریز حساب دریافت و پرداخت ماهانه و نیز اسناد هزینه های مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان ماه بعد در دو نسخه تنظیم و نسخه اول را به انضمام اصل مدارک به ادارات کل دیوان محاسبات در همان استان و نسخه دوم را به ذیحساب بنیاد نحویل دهند تا پس از رسیدگی های لازم و تایید آن ، هزینه های پرداخت شده به حساب هزینه قطعی منظور شود .

ماده 14- کلیه اموال و تأسیساتی که از محل اعتبارات هر سال موضوع این آئین نام خریداری یا ایجاد می شود اموال بنیاد محسوب می شوند .

ماده 15- ذیحساب بنیاد موظف است مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هر سال موضوع این آئین نامه را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به حساب خزانه واریز نماید .

ماده 16- صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه از محل اعتبارات جاری بنیاد دربودجه سالانه کل کشور باید مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود حداکثر تا آخر خردادماه سال بعد تنظیم و پس از رسیدگی از طرف حسابرسان منتخب وزارت اموراقتصادی و دارایی و تصویب مراجع صلاحیت دار حداکثر تا آخر شهریور ماه برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور همچنین برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت مزبور ارسال گردد .

ماده 17- با توجه به تبصره (2) ماده (72) قانون محاسبات عمومی کشور اعتبارات طرحهای عمرانی بنیاد شهید تابع قانون مذکور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد .

ماده 18- کلیه اصلاحاتی که در این آئین نامه بکار رفته است تابع تعاریف مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور بوده و بنیاد شهید مشمول حکم ماده (91) قانون مذکور نیز می باشد .

مقررات اداری و استخدامی بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 18/4/1376 هیأت وزیران

ماده 1- از تاریخ تصویب این آئین نامه کارکنان ستاد بنیاد شهید انقلاب اسلامی و واحدهای تابعه بنیاد شهید در استانها – که در این آئین نامه «بنیاد» نامیده می شود – تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری به استثنای فصل هشتم قانون یاد شده و آئین نامه های اجرایی و اصلاحات بعدی آن هستند .

تبصره 1- کارکنان بنیاد از نظر بیمه، بازنشستگی و دیگر مقررات تأمینی تابع قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند .

تبصره 2- اعضای هیأت علمی مشمول این آئین نامه که به صورت تمام وقت در بنیاد هب خدمت اشتغال دارند تابع ضوابط و مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی موسسات آموزش و پروهشی هستند .

تبصره 3- سازمانهای وابسته به بنیاد که هزینه جاری آنها از محل منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی تأمین نمی شود تابع ضوابط استخدامی خاص خود که با توجه به روال پیش بینی شده در اساسنامه این سازمانها ابلاغ می شود هستند .

ماده 2- آن دسته از کارکنان شاغل که در تاریخ تصویب این آئین نامه به طور تمام وقت و در قبال دریافت حقوق و دستمزد در خدمت بنیاد شهید بوده اند ، مشروط بر اینکه هنگام استخدان در بنیاد سن آنان از سن مقرر در بند «الف» ماده (14) قانون استخدام کشوری تجاوز ننموده باشد ، به تأیید گزینش و رعایت شرط بند «الف» ماده (14) قانون استخدام کشوری به رسمی تبدیل وضع می یابند .

تبصره 1- در صورتیکه مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنانی که به موجب آن آئین نامه تبدیل وضع می یابند ، کمتر از حقوق و فوق العاده شغل قبلی آنها باشد ما به التفاوت به عنوان تفاوت تطبیق به آنان پرداخت و هرگونه افزایش مبلغ پرداختی از مبلغ مایه التفاوت کسر می شود .

تبصره 2- ضوابط تطبیق وضعیت کارکنان شاغل در بنیاد با این آئین نامه به استناد آئین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت توسط بنیاد تدوین و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اجرا می شود .

ماده 3- بنیاد موظف است در اجرای تبصره ماده (24) آئین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ، حداکثر ظرف مدت شش ماه طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل بنیاد را تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اجرا نماید .

ماده 4- بنیاد موظف است در اجرای تبصره (33) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه تشکیلات کلی خود را با توجه به اهداف و وظایف خود تدوین و پس از تأیید سازمان اموراداری و استخدامی کشور اجرا نماید .

تبصره – تشکیلات تفصیلی بنیاد با توجه به تشکیلات کلی مورد تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و توسط رئیس بنیاد ابلاغ می شود .

ماده 5- هرگونه استخدام جدید – کارکنان و اعضای هیأت علمی – در بنیاد برطبق ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی و در چارچوب تشکیلات تفصیلی بنیاد صورت می گیرد .

ماده 6- مأموریت کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری به بنیاد و بالعکس مجاز است .

اصلاح آئین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 6/3/1376 هیأت وزیران

1- متن زیر جایگزین تبصره ماده (7) آئین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی – موضوع تصویب نامه شماره 7064/ت 14779هـ مورخ 9/6/12374- می شود :

تبصره – ترک تشریفات مناقصه معاملاتی که نصاب آنها بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال باشد پس از تأیید هیأت به تصویب رئیس بنیاد نیز می رسد و در مواردی که مازاد بر یک میلیارد ریال است انجام معامله پس از تصویب هیأت مزبور منوط به پیشنهاد رئیس بنیاد و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود .

2- بند (4) تصویبنامه شماره 51833/ت 16683هـ مورخ 8/8/1375 حذف می شود .

تصویب نامه راجع به تنفیذ آئین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 25/7/1378 هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/7/1378 بنا به پیشنهاد 48/82/330 مورخ 17/4/1378 بنیاد شهید انقلاب اسلامی – مصوب 1377- تصویب نمود .

آئین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی (موضوع تصویب نامه شماره 7064/ت 14779ه مورخ 9/6/1374 هیأت وزیران) تنفیذ می گردد .

اصلاحیه مقررات اداری و استخدامی بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 17/12/1379 هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/12/1379 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 130/82/330 مورخ 1/9/1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بنیاد شهید انقلاب اسلامی و به استناد ماده (15) قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی – مصوب 1377- تصویب نمود :

مقررات اداری و استخدامی بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، موضوع تصویب نامه شماره 60593/ت 16467ه مورخ 28/4/1376 به شرح زیر اصلاح و برای اجرا تنفیذ می شود :

1-  در متن آئین نامه یاد شده عبارت «سازمان اموراداری و استخدامی کشور به عبارت «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور »تغییر می یابد .

2-  در تبصره (1) ماده (1) عبارت «از کارافتادگی یا فوت و درمان مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند.» جایگزین عبارت «و دیگر مقررات تأمینی تابع قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند» می شود .

3-  در ماده (4) عبارت «در اجرای تبصره (33) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» حذف می شود .

 

رویه قضایی :

عنوان : حضانت فرزندان شهداء تا مرحله بلوغ و رشد با مادر است .

نظریه شماره 7/4254-6/9/62

سوال : آیا منظور از ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها همان دو سال و هفت سال است یا تا رسیدن به سن بلوغ و رشد ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :

با توجه به اطلاع ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یامحجور به مادران آنها مصوب 8/10/1360 کمیسیون امور قضایی مجلس ، حضانت فرزندان صغیر شهدا ، در هر سنی که باشند تا مرحله بلوغ و رشد با مادر است .

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی از سال 1358 به بعد

تهیه و تنظیم : غلامرضا شهری، امیرحسین آبادی

ناشر : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران  

«فرمان مقام معظم رهبری پیرامون تجمیع نهادهای متولی امورایثارگران»

اهمیت موضوع ارائه خدمات به ایثارگران که ولی نعمتان این جامعه هستند و دغدغه هایی که نسبت به استیفای حقوق این عزیزان داشته و دارم ، اکنون که نتیجه جمعبندی متولیان امور ، ضرورت تجمیع مأموریت ارائه خدمات به خانواده های معزز شهدا ، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز در بنیاد شهید انقلاب اسلامی می باشد ، اینجانب این تصمیم مبارک را تأیید می کنم مشروط بر اینکه نهادی بودن آن حفظ شود تا این نهاد انقلابی بتواند با هماهنگی و در ارتباط با سایر دستگاههای اجرایی کشور حداکثر خدمات ممکن را به ایثارگران و خانواده محترم ایشان ارائهخ نماید .

ضمن تشکر از رئیس جمهور محترم ، مجلس شورای اسلامی و کلیه دست اندرکاران که همیشه پشتیبان ایثارگران بوده و می باشند انتظار دارم کلیه تلاش خود را برای اجرایی نمودن این طرح از آغاز سال 1382 بعمل آورند .

از خداوند متعال موفقیت تمامی خدمتگزاران به اقشار محروم و ایثارگر را مسألت می نمایم .

قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب 6/11/1364 مجلس شورای اسلامی

ماده 1- مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که مشمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است درصورتیکه قبل از استخدام سابقه خدمت درنهادهای انقلاب اسلامی داشته باشند سابقه خدمت تمام وقت آنان در نهادهای مزبور از لاظ پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه جزو سوابق خدمت دولتی آنان منظور و محسوب خواهد شد .

تبصره 1- منظور از خدمت تمام وقت انجام وظیفه برابر ساعات کار مقرر در مورد کارکنان نهاد ذیربط بوده و مشروط برآنست که حداقل از 40 ساعت کار در هفته کمتر نباشد .

تبصره 2- در صورتیکه در برخی از موسسات موضوع این قانون مقررات در مورد تعیین میزان کسور بازنشستگی یا حق بیمه بابت احتساب سوابق خدمت مزبور وجود نداشته باشد کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدم براساس اولین حقوق خدمت رسمی یا ثابت یا دائم در موسسه متبوع محاسبه و توسط مستخدم پرداخت خواهد شد .

ماده 2- مأموریت کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی به دستگاههای موضوع ماده یک این قانون با موافقت آنان و دستگاهای ذیربط مجاز می باشد و حقوق و مزایای آنان در مدت مأموریت براساس شغلی که درموسسه محل مأموریت عهده دار خواهند شد از اعتبار موسسه مزبور پرداخت خواهد شد .

تبصره – انتصاب کارکنان موضوع این ماده در موسسه محل خدمت به پستهای ثابت سازمانی یا مشاغل مستمر و پرداخت حقوق و مزایای آنان با رعایت مقررات مورد عمل درمورد مستخدمین همان موسسه صورت می گیرد . چنانچه این قبیل مأموران عهده دار مشاغل غیرمستمر یا موقت گردند حسب مورد با آنان همانند مستخدمین پیمانی یا موقت یا قراردادی رفتار خواهد شد .

ماده 3-چنانچه سن اشخاص مذکور در ماده یک به لحاظ خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی از حداکثر سن مجاز برای استخدام تجاوز نماید با پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت توسط مستخدم بابت سنوات مازاد بر سن مجاز ، به تعداد سنواتی که در خدمت نهادها بوده اند به حداکثر مذکور اضافه می گردد تا استخدام آنان بلامانع باشد .

ماده 4- دولت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون ضوابط نهاد انقلابی بضمیمه فهرست نهادهای انقلاب موجود را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .

ماده 5- آئین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان اموراداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

آئین نامه اجرایی قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزیور و وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی مصوب 26/5/1365 هیأت وزیران

ماده 1- از تاریخ تصویب قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای ولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی مصوب 6/11/1364 مجلس شورای اسلامی سابقه خدمت تمام وقت مستخدمین رسمی یا ثابت یا دائم وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت نو موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در نهادهای انقلاب اسلامی از لحاظ پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه جزو سنوات خدمت دولتی محسوب می گردد .

تبصره – منظور از خدمت تمام وقت انجام وظیفه برابر ساعات کار مقرر در مورد کارکنان نهاد ذیربط بوده و مشروط بر آن است که حداقل از 40 ساعت کار در هفته کمتر نباشد . احراز انجام خدمت در نهاد و تمام وقت بودن آن براساس مدارک مثبته بعهده دستگاه متبوع مستخدم می باشد .

ماده 2- سوابق خدمت مستخدمین موضوع ماده یک در نهاد مربوط از لحاظ تجربی بمنظور ارتقاء گروه یا رتبه یا عناوین مشابه آن در حکم سابقه خدمت دولتی تلقی گردیده و براساس مقررات طرح طبقه بندی و ضوابط مورد عمل در دستگاه متبوع ملاک محاسبه قرار می گیرد .

ماده 3- در دستگاه هایی که مقرراتی برای تعیین میزان کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط به سنوات خدمت این قبیل مستخدمین وجود داشته باشد کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط طبق مقررات  استخدامی مورد عمل آن دستگاه محاسبه و تعیین خواهد شد و در صورتی که در دستگاه متبوع آنان مقرراتی در این زمینه وجود نداشته باشد کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدم براساس اولین حقوق خدمت رسمی یا ثابت یا دائم در موسسه متبوع محاسبه و توسط مستخدم پرداخت خواهد شد .

ماده 4- درصورتیکه مستخدمین موضوع این آئین نامه در مدت خدمت در نهاد مربوط وجوهی بابت بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت به صندوق خاص خود پرداخت نموده باشند کسور مزبور به صندوق بازنشستگی موسسه متبوع آنان منتقل و بابت کسور بازنشستگی سنوات خدمت مزبور محسوب خواهد شد . هر گاه کسور مزبور کمتر از میزان کسور تعیین شده طبق مقررات موسسه متبوع آنان باشد ، مابه التفاوت توسط مستخدم پرداخت می گردد .

ماده 5- احتساب سابقه خدمت مستخدمین مشمول این آئین نامه در نهضت سواد آموزی از شمول این آئین نامه مستثنی و کماکان تابع مقررات قانون مربوط به احتساب سوابق خدمت اشخاصی که در نهضت سوادآموزی خدمت کرده اند مصوب 3/8/1363 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن می باشد .

ماده 6- اعزام کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی به موسسات موضوع ماده یک این آئین نامه بعنوان مأمور با تقاضای آن موسسات و موافقیت نهاد مربوط و رضایت کارکنان مزبور مجاز است . مدت مأموریت طبق توافق دستگاه و حداکثر در طول خدمت مستخدم از پنج سال اعم از متوالی یا متناوب تجاوز نخواهد کرد .

تبصره – در مواردیکه دستگاههای محل مأموریت به خدمت مأموران موضوع این ماده نیاز نداشته باشند مکلفند مراتب را به نهادهای انقلابی متبوع آنان اعلام نمایند و از تاریخ اعلام عدم نیاز ، مستخدم مأمور در اختیار نهاد متبوع خود قرار خواهد گرفت .

ماده 7- انتصاب این قبیل مأموران به پستهای سازمانی یا مشاغل مستمر یا دائم در موسسه محل مأموریت براساس مقررات استخدامی مورد عمل آن موسسات صورت می گیرد و گروه و پایه یا عناوین مشابه دیگر آنان با توجه به شغل ارجاعی و سنوات خدمت قابل قبول طبق مقررات استخدامی دستگاه محل مأموریت و سابقه خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی تعیین خواهد شد .

ماده 8- حقوق و مزایا و فوق العاده های اینگونه مأموران درصورت استحقاق براساس مقررات مورد عمل در دستگاه محل مأموریت محاسبه و از اعتبار همان دستگاه پرداخت خواهد شد .

ماده 9- در صورتیکه مأموران اعزامی از نهادهای انقلاب اسلامی به پستهای سازمانی یا مشاغل مستمر یا دائم در موسسه محل مأموریت منصوب نشوند و یا عهده دار مشاغل غیرمستمر یا موقت گردند حسب مورد با آنان همانند مستخدمین پیمانی یا قراردادی رفتار خواهد شد .

ماده 10- در صورتیکه نهاد متبوع این قبیل مأموران دارای صندوق بازنشستگی خاص بوده یا مشترک یکی از صندوقهای بازتشستگی باشد ، موسسه محل مأموریت مکلف است کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدم را براساس مقررات مورد عمل نهاد ذیربط از حقوق و مزایای آنان کسر و با اضافه نمودن سهم کارفرما به صندوق مربوط واریز نماید .

ماده 11- مدت خدمت مأمورین موضوع این آئین نامه در موسسه محل مأموریت بمنزله خدمت در نهاد متبوع آنان تلقی می گردد .

ماده 12- تا زمانیکه ضوابط و فهرست نهادهای انقلابی موضوع ماده 4 قانون احتساب سوابق خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی بتصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است نهادهای انقلاب اسلامی موضوع این آئین نامه نهادهایی می باشند که اسامی آنها به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است .

قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 11/7/1374

موضوع تفسیر:

با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری آیا رسیدگی به شکایات علیه موسسات و نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر؟

نظر مجلس :

ماده واحده- با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد .

تغییر قالب صفحه