متن قوانین ومقررات || بخشنامه ها واخبار || آشنائی بیشتر با قوانین || سوالات متداول || سوالات و پیشنهادات || آدرس های مورد نیاز ||صفحه اصلی
هنرستان

دبیرستان و پیش دانشگاهی

 

 

 مدير دبیرستان و پیش دانشگاهی   

 

معاون دبير      معاون و مدير دروس  معاون پرورشي  و تربیت بدنی مشاور تحصيلي و

 تربيتي

كتابدار    مربي امور تربيتي  نامه رسان  تكنيسين يا متصدي آزمايشگاه   مسؤول امور دفتري و مالي و جمع دار  اموال     
متصدي اموردفتري و مالي و جمع دار اموال متصدي امور دفاتر امتحاني 

  

بايگان  خدمتگزار و سرايدار  نامه رسان     
خدمتگزار   

 

       

 آزمایشگاه مرکزی

 

 

كارشناس مسؤول پژوهش سرا و آزمايشگاه مركزي  كارشناس پژوهشي رشته فيزيك و آزمايشگاه      كارشناس پژوهشي رشته زيست شناسي آزمايشگاه         كارشناس پژوهشي رشته شيمي و آزمايشگاه

 

 

مراکز شبانه روزی

‌سرپرست شبانه روزي

كمك سرپرست شبانه روزي

 

آشپز كمك آشپز راننده
 انباردار          كارپرداز

 متصدي امور دفتري و بايگاني

 

مكانيسين تأسيسات

 

حسابدار و جمع دار اموال

 

 رختشوي و اطوكش

 نظافتچي             

 

 شبگرد      توضيح : شرح وظايف ساير كاركنان مراكز شبانه روزي همانند شرح وظايف كاركنان آموزشگاههاي راهنمايي يا دبيرستان يا هنرستان مي باشد.(مدير، معاونين،مشاور و...)
تغییر قالب صفحه